Velniukų mokykla

KUPIDONAS

 

 

 

Kupidonas (lot. cupido - aistra arba Amoras ar Amūras - lot. meilė) - meilės dievas, Veneros sūnus. Amūras gimęs iš auksinio kiaušinio. Tai mažas berniukas su baltais sparnais. Sužeistas jo strėle pamilsta. Amūras yra visų įsimilėjelių globėjas, taip pat ir valentino dienos. Gal ir jus, jau sužeidė, ar sužeis Amūro strelė ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
VAMPYRAI

Vampyraibūtybės, kurios egzistuoja žmonių arba gyvūnų išgeriamo kraujo dėka, dažnai turintys antgamtiškų galių, ypatingiau funkcionuojantį kūną ir sugebėjimą persikūnyti į gyvūnus. Kai kuriose kultūrose yra mitų apie vampyrus ne žmones, o demonus ar gyvūnus, kaip šikšnosparniai, šunys ir vorai. Anot legendų vampyrai apibūdinami kaip numirėliai – būtybės, prisikėlusios iš kapų ir siurbianti gyvųjų kraują, kad išgyventų.Vampyrai geria grauja tik naktį, nes saulės šviesa juos žudo. Vampyrą galima užmušti pervėrus kuolu jo širdį arba šovus į jį sidabrinę kulka.Vampyrai geba pasiversti šikšnosparniais ir išskristi. Todėl daug šių žinduolių būdavo žudoma.Paprastai žmogus pavirsta vampyru, kai vampyras jam ikanda tris kartus. Vampyrai dažnai apibūdinami kaip turintys nemažai įvairių papildomų galių ir charakterio bruožų, kurie labai skiriasi nuo mūsų.


VAIDUOKLIAI

Vaiduoklis – klaidžiojanti mirusio žmogaus dvasia.Kai kurie žmonės tvirtinai, kad juos matė.
Apie vaiduoklius yra parašyta daugybė knygų ir pastatyta filmų. Dažniausiai vaiduokliai vaizduojami kaip nužudytų ar kraupiai mirusių žmonių sielos, kurios keršija už savo mirtį.Bet būna ir gerų vaiduoklių tokių kaip Kasperas jie malonūs ir laukia kol galės iškeliauti nes
pasak kai kurių mitų, kai vaiduokliai užbaigia savo darbą žemėje, jie gali ją palikti.


RAGANOS

Ragana – moteriška pasakų ir sakmių būtybė, turinti stebuklingų galių. Su krikščionybės atėjimu imta sieti su velniais ir demonais. Nuo XVII a. sąvoka ragana pradėta taikyti taip vadinamuose raganų teismuose moterims, kur daug dažniau buvo vartojami žodžiai (lenkų, kanc. slavų, lotynų kalbomis) reiškiantys 'kerėtoja, blogodaris'.

Naujesnis supratimas laiko raganą miškų, miško gilumos ir tamsos deivė, piktąja burtininke. Spėjama, kad raganos buvo seniausių laikų žiniuonės, laikomos magijos veiksmų atlikėjomis, kosmoso, žmonių, gyvūnų tvarkytojomis, nakties būtybėmis.

Žinoma yra ir gerūjų raganų, bet kai minimas žodis "ragana" apie jas dažniausiai nepagalvojama...


TROLIAI

Troliai (iš norvegų k. Troll) – skandinavų mitologinės būtybės. Jie vaizduojami milžiniški, be galo stiprūs ir bjaurūs. Jie tokie dideli, kad žemė dreba nuo jų žingsnių. Įtūžę jie ima svaidyti didžiulius medžius arba akmenis. Kai kurie jų turi tik vieną galvą, kiti – tris, šešias ar devynias. Jie seni kaip patys kalnai, niekas tiksliai nežino, kada jie atsirado. Kai kuriems nuo senatvės ant galvos želia žolė, krūmokšniai, brūzgynai ar netgi medeliai.

Troliai gyvena kalnų urvuose arba dideliuose, senuose, gūdžiuose miškuose, kur saulės šviesa neprasiskverbia pro medžių šakų raizgalynę. Jie turtingi – turi į valias aukso ir sidabro. Tačiau dauguma jų būna labai vieniši. Nepakėlę vienatvės, kai kurie ima ir pasigrobia kokią princesę, kad praskaidrintų jiems niūrią kasdienybę.

Troliai yra tikri galiūnai, tačiau gudrumu anaiptol nepasižymi. Todėl netgi kvaišelis Pelenius gali juos įveikti. Trolius galima išvilioti iš urvo ar miško tankynės saulei šviečiant. Mat joks trolis negali pakęsti saulės šviesos. Nuo saulės spindulių jie suakmenėja, pavirsta uolomis ar kalnais.Todėl saugokitės trolių.


FĖJOS

Fėja pasakų sudvasinta, grakšti, maža, bet galinga moteriška būtybė. Pagal padavimus, fėja nustato žmogaus gyvenimo likimą, padeda gyvenime gerais darbais, ateidama pas žmones dažniausiai per naujus metus arba per liaudies šventes ir apdovanodama darbščias verpėjas, gimstančius kūdikius ir pan. Fėjos esą gyvenančios miškuose, šaltiniuose, mėnulio apšviestose pievose, kalnuose, kur jos šoka ir dainuoja.

DRAKONAI

Drakonai yra patys  pavojingiausi senovės padarų.Drakonai dažniausiai būna vaizduojami kaip milžiniški slibinai kurie spjaudosi ugnimi ir būna su sparnais. Drakonai būna dviejų rūšių tai geri ir blogi. Dažnai jie kalba žmonių kalba bet dažnai ir tiesiog prunkščia.


VELNIAI...

Na šiaip apie velnius butu galima papasakoti kaip apie blogus ar tokius kaip minima pasakose, bet velniukų mokykloje jie visai kitokie taigi apie mūsų velniūkščius nuomone kurkit patys.   ;]   P.S. Beto manau, kad žinot, kad kiekvienas mūsu turi truputį velnio bruožų... ;]  tik neįsižeiskit, ok?